purandaradasa

 

Dasara Kritis

 • Antha rangadha kadhavu tereyi indu

  Navarathnagalu kanda kanda tavinali untte
  Nava vidha bhakuthi galu, kanda kandali untte
  Deva!! Ninnaya bhakuthi kandare baradhu kalithare bharadhu
  Purandara vittala ninya daya vagadha thanaka

  Antha rangadha kadhavu tereyi indu
  Estu punyadha palavu prapthi doragitho yennage

  Hari karuna yembantha kili kai dhora kithu
  Guru karuna yembantha shakti enda
  Parama bhagavathara sahavasa dhali pogi
  Hari smarane enda beega mudreya theredhe||

  Swamurthi gala madya, sachidha nandaika
  Rame dhareyaa alingith vadi
  Kamalajaa dhi galinda, sutisi kolutha hrudaya
  Kamaja olagiruva vijaya vittala na kande||

 • Baroo baroo Muralidhara Krishna

  Baroo baroo sharanembeno Deva

  Navarida Shyamala komala gathra
  Navanitha chorane, navaniradha vaktra

  Karunakara palipa ranyara kane
  Sharanagatharanu poriyuva dhore neene

  kolla udalu, kelutha kamadhi bandhu
  Lalane-yarige sukha, suriva Venkata pathi

 • Baro bega baro, Neela megha varna

  Baro bega baro, velapuradha channa

  Indrire Ramana Govinda, bega baroo
  Nandana kandha Mukunda, bega baroo

  Dhira uddara gambhira, bega baroo
  Hara alankara Raghuvira, bega baroo
  SiddhA samruddhA Anirudha, bega baroo
  Hadha neridha suprasidha, bega baroo

  Ranga uttunga Narasinga, bega baroo
  Mangala mahima shubhanga, bega baroo
  Aiyaa Vijaya sahaya, bega baroo
  Angrantri vasa hayavadhana, bega baroo
  –By Sri Vadhiraja

 • Baro Krishnaiya ninna bhaktara manegiga

  BarO ninna mukha tOrO ninna sari yArO jagadhara shIlanE

  AndugE pada gavu kAlandugE kiru gejjE
  Dhim dhimi dhimi dhimi dhimi enuta
  PongoLalanUduta barayya

  KaNkaNa karadalli honnungura hoLeyuta
  KinkiNi kiNI kiNi kiNi enuta
  PongoLanUduta bArayya

  vAsa uDupili nElayAdi kEshavanE dAsa ninna pada dAsa
  dAsa ninna pada dAsa ninna pada dAsa salahalu bArayya
  –By Sri Kanaka dasaru

 • Baro manake hey Srinivasa

  Papina nenbeno Sripati ninna namake
  Popada papava madalapane yendigu

  Ninu kunisidante nanu kunivenayya
  Enu idakke anumana villavo deva

  Siriyindopputa parivara sahitagi
  Varada gopala vittalaraya bega

 • Entha pavana padavo krushnayya innentha celuva padavo..

  Entha celuva pada intu jagadi kelu
  Panthadolidda kurupatiya urulisida |entha|

  Baliya danava bedi trailokyava aledu ekangriyali..
  Beledu bhedisuvaga nalina jandava soki
  Celuva gangeya petta
  Jalajasanarcita ….

  Halavu kalagalindali margadi shile shapa padediralu..
  Olidu rajadi pavanagaidu karunadinda abaleya madi
  Salahida shrihariya

  Cendu taruva nevadi kalinganuddanda maduva dhumuki..
  Canda kalingana mandeyolu pada pundarikavanittu
  Tandavanadida

  Santata saukyaviva kaveriya antarangadi nelasi..
  Santoshadinda anantana mele nishcinteyolu lakumi bhu
  Kantera sevipa

  Olidu gayasurana shiradolu ittu halavu bhaktara porede..
  Nelesi udupili enna hrudaya kamaladalli
  Tolagade irutippa sulabha hayavadana |entha|

 • Harihara nimmanu meccisabahudu

  Narara olisuvudu bahu kathina papi
  Narara olisuvudu bahu kathina
  Saribandante aduva janaru
  Dhareyolagiruvudu hari tirtha |harihara|

  Dappanagiddare tonapanenbuvaru
  Krushanagiddare rogiyenbavaru
  Dudidu dudidu ta hanavantanadare
  Parara odave kaiseritenbavaru |harihara|

  Satiyara sangadi sukadin iddare
  Salige kotta kotienbuvaru
  Vratadin nariyara sangava bittare
  Napunsakanu ivanu enbavaru |harihara|

 • Hyange madalayya Krishna pogutide ayushya

  Mangalanga bhavabhanga bidisi ninna
  Dingarigana madu Ananda janakahyange

  Esu janmada sukrutada phalavo tanu janisalagi
  Bhusura dehada janumavu enage sambhavisideyagi
  Modateertha mata chinhitanagade doshake olagagi
  Lesha sadhanava kanade duhsahavasadindale dina dina kaledehyange

  Bhagavatarodagudi upavasa jagara, ondina madalilla
  Raagadi shuka muni pelda harikathe, samyogavembudilla
  Neeguvanta bhava bhayava, bhakuti vyragya vembudilla
  Yogivandya Gopala Vittala, tale bagi ninnane bedikombehyange

 • Indu sairisiri shrikrushnana tappa

  Mundake nimma manege baranamma

  Maguvu ballude ishtu benneya kaddare
  Bigiyabahude shricaranavanu
  Aganita mahimana anjisalekamma
  Bageyabarade nimma makkalante |1|

  Hasu maguvanu kandu muddisalollade
  Pusiga kallanendu kattuviri
  Vasudheyolage nanobbale padedene nimma
  Hasumaguvendu bhavisabarade |2|

  Eshto bariyu na bedavendaru kela
  Dushta makkala kuda odanatava
  Kattida neluvina benneyanivenu
  Bittu kaluhiramma adikeshavana |3|

 • Lali Govinda lali Kausalya

  Bala shrirama lali

  Lali munivandya lali janaki
  Ramana shrirama lali |anupa|

  Kanakaratnagalalli kalgalane hudi
  Nalku vedagalannu sarapaniya madi
  Aneka bhumandalava halageya madi
  Shrikantanuyyaleyanu viracisidaru |1|

  Ashcaryajanakavagi nirmisida
  Pacceya tottilalli
  Acyutanantaniralu tugidaru
  Matsyavatara hariya |2|

  Dharmasthapakanu endu niravadhika
  Nirmala caritranendu
  Marma karmagala padi tugidaru
  Kurmavatara hariya |3|

  Sarasijakshiyarellaru janavashi
  Kara divya rupanendu
  Parama harushadali padi tugidaru
  Varahavatara hariya |4|

  Kari kunbhagala poluva kucadalli
  Hara padakavu holeyalu
  Varavarniniyaru padi tugidaru
  Narasinhavatara hariya |5|

  Bhamamaniyarellaru yaduvansha
  Somanivanendu pogali
  Nemadindali padi tugidaru
  Vamanavatara hariya |6|

  Samajavaradanendu atula bhrugu
  Ramavataranendu
  Shrimadananda hariya tugidaru
  Prematirekadinda |7|

  Kamanige kamanendu surasarva
  Bhauma gunadhamanendu
  Vamanetreyaru padi tugidaru
  Ramavatara hariya |8|

  Srushtiya kartanendu jagadolage
  Shishta santushtanendu
  Drushtantarahitanendu tugidaru
  Krushnavatara hariya |9|

  Vruddha nariyarellaru jagadolage pra
  Siddha nivanendu pogali
  Baddhanuragadinda tugidaru
  Bauddhavatara hariya |10|

  Thalathalatkaradinda ranjisuva
  Malayajalepadinda
  Jalajagandhiyaru padi tugidaru
  Kalkyavatara hariya |11|

  Kanakamaya kacitavada talpadali
  Vanajabhava janakaniralu
  Vanajanabhanna padi tugidaru
  Vanitamaniyarellaru |12|

  Padmaragava poluva haripada
  Padmavanu tamma hrudaya
  Padmadali nillisi padi tugidaru
  Padmini bhaminiyaru |13|

  Hastabhushana mereyalu divyatara
  Hastalagavagalinda
  Hastagala pididukondu tugidaru
  Hastini bhaminiyaru |14|

  Mattagajagaminiyaru divyatara
  Citra vastragalanuttu
  Citta santoshadinda tugidaru
  Cittini bhaminiyaru |15|

  Kankana dhvanigalinda ranjisuva
  Kinkini svaragalinda
  Pankajakshiyaru padi tugidaru
  Shankini bhaminiyaru |16|

  Cokka kasturi pankadin ranjisuva
  Makarika patra baredu
  Likucastaniyaru padi tugidaru
  Akalanka carita hariya |17|

  Pallavadhareyarella I shishuvu
  Tulyavarjitavenutali
  Sallalitaganadinda tugidaru
  Kalyani ragadinda |18|

  Ananda sadanadolage gopiyaru
  A nandasutana kandu
  Anandabharitaragi tugidaru
  Anandabhairaviyinda |19|

  Devadidevanendu I shishuva
  Bhavanatitanendu
  Devagandharvaru padi tugidaru
  Devagandharadinda |20|

  Nila ghanalila jo jo karunala
  Vala shrikrushna jo jo
  Lilavatara jo jo paramatma
  Balagopala jo jo |21|

  Indudharamitra jo jo shikrushna
  Indu ravi netra jo jo
  Indu kulaputra jo jo paramatma
  Indiraramana jo jo |22|

  Tunga bhavabhanga jo jo paramatma
  Ranga krupanga jo jo
  Mangalapanga jo jo mohananga
  Rangavithalane jo jo |23|

 • Muddu taaro Ranga

  Muddu taaro Ranga (KrishNA) eddubAro
  aMdavaada karpoorada karaDigeya bAyoLomme
  muddu taaro raMga eddubAro

  CHARANAM:

  viShavanuNisalu banda asure Putaniya kondha
  visha vallavo magane,
  ninna vishavanu unda bayoLomme
  muddu taaro Ranga eddubAro

  kadedha samayake bandu, kaDedha satiya kayya piDidu
  kaDedha beNNe mosarannella,
  oDane medda bAyoLomme
  muddu taaro Ranga eddubAro

  poraveya NarasiMha varada Purandara Vittala
  haravi haalan-nella kuDida,
  nore haalina bAyoLomme
  muddu taaro Ranga eddubAro

 • Nee sigadE bAlondu bALe KrishNa

  Krishna Krishna Krishna Krishna
  naa tALalAre ee viraha KrishNa

  kamalavillada kere nanna bALu
  chandra illada rAtri beeLu
  nee sigadE uri uri kaLede iruLa
  mAtilla bigidide duhkha koraLa

  anna sEradu nidde bandUdendu
  kudive ondE samA krishNa endu
  yAru arivaru hELu nanna nOva
  tallaNisi koogutide dAsi jeeva

  oLagiruva Giridharane horage bAro
  kaNNeduru nintu aa roopa tOro
  januma janumada rAga nanna preeti
  ninnoLage harivudE adara reeti

 • Kanadhe nilalare, Kamaniya Muruthiya

  Praneshana thore, Gi?iye

  Manikya padakava, manise ninageeve
  Jane Krishnana thore, Gi?iye

  Ondu nimisha ondu yugavagi toridhe, Soundaryana thore
  Mandha Marutha sooke, maralu kondene yenna
  Mandira ke kare thare, Gi?iye

  Kaya jana banadhali, kaya velavu bahala
  Gaya vayithu node
  Maya gala madadhe, mamathe endali yenna
  Nayakana kare thare, Gi?iye

  Pankajodh bhava pithana, Pankaja nayanana
  Pankaja nabhana thore
  Pankajaksha Siri, Krishna na pada padma
  Shanke eladhe thore, Gi?iye

 • Ninna maganene gopi

  Cennara celuva udupiya krushnaraya |anupa|

  Mumgurulu mumdalege bhamgaradaralele
  Ramgu manikadumguravittu
  Pomgejje todaru amdige Galu Galurene
  Amgaladaladuta I muddu bala |1|

  Katavayi benne kadigegannu katisutra
  Patavali kaupina koralalli padaka
  Sateyilla brahmamda udaradalimbittu
  Mitamitane noduva ni muddubala |2|

  Hariva havanu kamdu hede hididaduva
  Karuvagi akala moleyumbuva
  Hiridagi nodalu amtaramgada svami
  Dhareyolambudhi tira udupina krushna |3|

 • Palisenna gopalakrushna

  Palisenna dadhipala muka go
  Palabala krupalaya hariye |anupa|

  Pundarika bhava rundamala me
  Shanda pramuka surashanda manditane |1|

  Gopa gopi gopala vrushnikula
  Dipa shripa shivacapa bhanjana |2|

  Veda vedya brahmadivandya suka
  Bodha purna brahmodana bhokta |3|

  Pota veshadara putanari puru
  Huta madaha jagannatha viththala |4|

 • Sittu madidarunte shrikrushnanalli

  Kottu huttada munna I srushtiyalli |a.pa|

  Nelava todidarilla Caladi horidarilla
  Kulagettarilla kuppalisidaru illa
  Balava toridarilla kelake saridarilla
  Taleya kallige haydu odakondarilla |1|

  Dharaniyaluva doreya Olaisidaru illa
  Uragana biladolage hodaru illa
  Girigahvarangalali tolali balalidarilla
  Baride halavarige bayderedarilla |2|

  Donbalagava haki dindu tirugidarilla
  Tunbiruva urolage tiritindarilla
  Anbujaksha shriPurandaraviththalanna pa
  Danbujava nenedu nenedu sukiyagu |3|

 • TallaNisadiru kaNDya tALu manave

  tallaNisadiru kaNDya tALu manave
  ellaranu salahuvanu idake saMshayavilla

  CharaNam

  beTTadaa tudiyalli huTTiruva vRukShakke
  kaTTeyanu kaTTi neereradavaru yaaro
  huTTisida svaami taa hoNegaaranaagiralu
  ghaTyaagi salahuvanu idake saMshayavilla |1|

  aDaviyoLagaaDuvaa mRugapakShigaLigella
  aDigaDige aahaaravittavaru yaaro
  paDeda jananiya teradi svaami hoNegeeDaagi
  biDade rakShipanidake saMdeha beDaa |2|

  kalloLage huTTiruva krimikeeTagaLigella
  allalli aahaara iTTavaru yaaro
  phullalocana kaagineleyaadikEshavanu
  ellaranu salahuvanu idake saMshayavilla |3|

 • Toredu jivisabahude hari ninna caranava

  Baride matekinnu aritu peluvenayya

  Karapididennanu kayo karunanidhe |anupa|

  Tayi tandeya bittu tapava madalu bahudu
  Dayadi bandhugala bidalu bahudu
  Raya munidare rajyava bidabahudu
  Kayajapita ninnadiya bidalagadu |1|

  Odalu hasidare annava bidabahudu
  Padeda kshetrava bittu horadalubahudu
  Madadi makkala kadege tolagisi bidalubahudu
  Kadalodeya nimmadiya galige bidalagadu |2|

  Pranava pararige bedidare kodabahudu
  Manabhimanava taggisabahudu
  Pranadayakanada adikeshavaraya
  Jana shrikrushna ninnadiya bidalagadu |3|

 • Vrundavanake halanu maralu hoguva bare bega saki

  Brundavanadi halanu kolluvararihare helindumuki |brunda|

  Govanu kayuva govindanihane
  Halanu kolluva hele saki
  Cinnava kodane rannava kodane
  Tannane koduvanu bare saki |brunda|

  Yamuna tiradalaleyuva bare
  Halu beke halendu saki
  Halanu maruva nevadinda hariya
  Mohisi kareyuva bare saki |brunda|

  Halanivedisi Atmavanarpisi
  Muktiya honduva saumyamuki
  Halanu mari hariyanu kolluva
  Nave dhanyaru kamalamuki |brunda|

  Nammi labhava miruva labhavu
  Berenihude indumuki
  Brundavanake halanu maralu
  Hoguva bare bega saki |brunda|

 • Yelu Naaraayana Yelu Lakshmi Ramana

  Yelu Shrigirivaasa Shri Vemkatesha
  Elayya Belagaayitu….Elayya Belagaayitu

  Daasarellaru Bamdu Dhulidarshanagomdu
  Lesaagi Taala Damdigeya Pididu
  Keshavane Nimma Sirinaamavanu Smarisutali
  Vaasudevane Udayadalli Paadutiharu 1

  Kaasidda Haalugala Kaavadiya Tumbittu
  Lesaagi Kenemosaru Benneyanu Meddu
  Sheshashayanane Yelu Samudramathanava Maadu
  Desha Kempaayitu Elayya Hariye 2

  Aralu Mallige Jaaji Parimalada Pushpagala
  Suraru Tandiharayya balu harushadindha
  Aravinda nabha Sri vidhibhavagala odeya
  Paridagi koli kugithu yelayya, belagayithu