Sri Krishna

 

Saroja netraaya, krupa yutaaya – mandaara mala, pari bhushitaaya |

Udaara hasaaya lasan mukhaaya – namostu Gopijana vallabhaaya ||1||

.

Ananda nanda, dika daayaya – baki bakapraana vinasha kaaya |

Mrugendra hastaa graja bhushanaaya – namostu Gopijana vallabhaay ||2||

.

Gopala lila, kruta kautukaaya – Gopala kaa jivana jivanaaya |

Bhaktaika gamyaaya, naya priyaaya – namostu Gopijana vallabhaay ||3||

.

Mantha bhanda akhila bhanjanaaya – Haiyangvi naashaya ranjanaaya |

Gosva dudugdha amrutpo shitaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||4||

.

Kalinda ja kula kutu halaaya – kishora rupaaya manoharaaya |

Pishanga vastraaya narot tamaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||5||

.

Dhradhra bhaaya dhara dhraaaya – shrungaara haravali shobhitaaya |

Samasta gargo kitsu lakshanaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||6||

.

Ibhendra kumbha sthala khandanaaya – videshva runda vana mandanaaya |

Hansaaya kansasura mardanaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||7||

.

Shri devaki sun vimokshnaaya – kshatrudula akrura varpradaaya |

Gadasi shankhabja chaturbhujaaya – namostu Gopijanvallabhaay ||8||

.

||iti shree Hariraiji virachit Shree Gopijanvallabhashtakam sampoornam||